Metafor - sådan arbejder du med metaforer


Metaforer er et sprogligt billede for noget der ikke har med det sagte/skrevne ord at gøre. Du kan også se dem som sammenligninger uden ordet ”som”. Nogen vil endda mene at metaforer opstår fordi vi ikke har et fænomen for det eller sproget mangler nogle variationer. Lad os tage nogle eksempler:


 • "Der gik et lys op for ham", er en metafor for at han fik en god idé

 • "Ungerne er hundesultne", er en metafor hvor hundenes dyriske trang til mad sammenlignes med menneskes sult

 

 

 

Typer af metaforer


Der findes forskellige slags metaforer som vi vil gennemgå nu.

 

 


 • Udvidet metafor er en metafor der har mere end et billede af det omtalte. Et klassisk eksempel er: Mænd/kvinder er som toiletter. Enten er de optagede, eller også er de fulde af lort. Der er 2 sammenligninger mellem toiletter og det modsatte køn i denne metafor.

 • Blandet metafor er en metafor hvor flere modstridende sproglige billeder indgår.

 • Død metafor er en metafor hvor det sproglige billede ikke fanger modtagerens eller afsenderens interesse hvilket betyder det billedelige budskab går tabt.

 • Aktiv metafor betyder at metaforen stadig ”lever” dvs. danner billeder hos personen der hører metaforen.

 • Absolut metafor er når der ingen sammenhæng er mellem det sproglige billede og det der dannes et billede af. Et eksempel derpå er ”du er min  blomst”. Sammenligningen er ikke gennemskuelig.

 • Kompleks metafor vil sige at en metafor bygger videre på en anden metafor.

 • Løs metafor betyder at metaforen kan være et sprogligt billede på flere ting.

 • ”Dvælende” metafor er en metafor der er så velkendt at overraskelsesmomentet er fjernet.

 • Implicit metafor er en metafor hvor det ikke tydeligt fremgår hvad der hentydes til (man har dog ofte en fornemmelse af hvad det er).

 • En gemt metafor tilbageholder informationen om hvilken genstand der præcis tales om.

 • Simpel metafor er en metafor der direkte fortæller sin modtager hvad afsenderen ønsker.

 • Orienteringsmetafor (kognitiv metafor) er en metafor som har oppe-nede, foran-bagved, nær-fjern, inde-ude (beholder) eller kilde-vej-mål forhold i sig. De handler om den måde vi nortalt navigerer rundt i verden og får en metaforisk betydning. F. eks. han var i højt humør i morges (oppe-nede).

 

 


Alle metaforer kan inddeles i endnu flere kategorier:

 

 


 • Substantivisk metafor (navneords-metafor)

 • Adjektivisk metafor (tillægsords-metafor)

 • Verbalmetafor

 • Genitiv- eller ejefaldsmetafor

 • Sammensætning eller sammensat metafor  betyder at en gruppe ord eller betydninger er sat sammen og skal udtrykke begreber, ting eller følelser


Som du måske lagde mærke til med metaforen bliver to ting sat sammen: den ting der tales om (kaldes målområde eller realplan)  og den ting der tages en betydning fra (kaldes kildeområde eller billedplan).

Der findes to underkategorier af metaforer

 

 


 • Besjæling

 • Personifikation


Du kan nemt tage fejl af disse to forskellige underkategorier da de minder meget om hinanden da begge deres realplan får menneskelige evner eller egenskaber på billedplanet.

Læs også: Hvilken betydning har det ikke at have nogen venner?

 

 

Besjæling


Besjæling bruges ofte i lyriske tekster hvor ikkelevende ting (f. eks. en stol) bliver levende eller får menneskelige egenskaber som følelser og tanker. Forfatteren giver simpelthen en fysisk ting sit helt eget liv ved at gøre billedplanet til realplan.
Lad os tage et eksempel på besjæling:

Vækkeuret skriger mig ind i hovedet om morgenen.

H.C Andersen brugte ofte besjæling i sine eventyr hvilket er et af kendetegnene ved romantikkens forfattere.

 

 

Personifikation


Når abstrakte begreber (som kærlighed) får personlige egenskaber, træk og kvaliteter kaldes det personifikation.

Eksempel: kærligheden gør ondt.

 

 

Metaforer kan forveksles - klicheer


Idiomer der er faste sproglige udtryk eller talemåder kan forveksles med metaforer da vi ikke længere tænker over udtryksformen. De er simpelthen blevet til klicheer.
Lad os tage nogle eksempler på idiomer:

 

 


 • Han har lugtet lunten

 • Det var en fed idé


 

 Seneste spørgsmål

Omhandler: Dansk, analyse, politik, retorik
spurgt af Gæst61058

Antal svar: 3
Omhandler: Dansk, analyse
spurgt af Gæst71018

Antal svar: 1


Opdaget en fejl?

Har du spørgsmål?

Rettet opgave?