Modstand i ledning eller tråd


 

Forstå emnet


Når man har et elektrisk kredsløb, så er der også en lille modstand i selve ledningen. Dette beregner man i de fleste tilfælde ikke, men på gymnasiet kan man blive udsat for at der skal beregnes hvor stor en modstand der er i selve ledningen.

Lad os antage at vi har en ledning som ser således ud:

Ledning

Denne ledning har en længde l, og et tværsnitsareal A. Dette areal er ofte en cirkel, hvor man ud fra enten diameter eller radius, kan beregne arealet.

 

 

Formel for modstand i ledning


For  at beregne modstanden i en ledning, bruges formlen:Hvor:
L er længden i meter
A er tværsnitsarealet i kvadratmeter
? er en specifik resistans, der er en tabelværdi. Enheden er Ohm gange meter

 

 

Eksempel med modstand i ledning


Lad os antage at vi har en ledning som er 100 meter lang. Ledningen har en diameter på 0,50mm (millimeter). Nu ønsker vi at beregne modstanden i denne ledning.

Først og fremmest skal vi finde tabelværdien for kobber, som er .

Dernæst skal vi finde tværsnitsarealet, hvilket vi gør således:(Hvor vi har halveret vores diameter, da vi skal bruge radius til at finde tværsnitsarealet).

Vi har nu alle oplysninger, og kan regne ud:Hvilket bliver til:

 

 

Formler


 

 Artiklen er skrevet af
Relaterede artikler: Fysik, Modstand og ohm


Opdaget en fejl?

Har du spørgsmål?

Rettet opgave?