Potentiel energi - beliggenhedsenergi


 

Forstå emnet


Potentiel energi kan man se som en form for oplagret energi, i form af en opnået højde.

Et godt eksempel til at illustrere potentiel energi er en bold. Hvis en bold ligger på et bord som er 1 meter højt, så har den en energi som tilsvarer dette. Denne energi kaldes den potentielle energi.

Det sekund den falder ned fra bordet, så vil denne energi blive forvandlet til kinetisk energi.

Et legeme som har opnået en højde, om det er et menneske, en fodbold eller en gynge - får potentiel energi. Hvis objektet så falder ned igen, så vil  der være bevægelse i legemet. Og som beskrevet i ekseplet før, så er det kinetisk energi som også kaldes bevægelsesenergi.

Når et fly letter, så bruges en stor mængde energi på at komme op i luften og vinde højde. Når flyet senere skal til at lande, så får flyet denne energi tilbage.

 

 

Definitionen af potentiel energi


Potentiel energi er defineret ved:Hvor:
Epot er den potentielle energi i joule (som er en SI-enhed)
m er massen i kg
g er tyngdekraften (9,82m/s2)
h er højden i meter

 

 

Hvad betyder potentiel energi


Det som vi kan se ud fra formlen, er at jo højere et legeme kommer, jo mere energi får det. Derudover, så jo mere legemet vejer, jo mere energi vindes.

Tager vi eksemplerne fra før, så er det klart at når en fodbold når 10 meter op i luften, så har den væsentlige mindre energi end en flyver som vejer langt mere end en fodbold.

Det er desuden værd at bemærke potentiel energi er lineært. Hvis et legeme fordobler dets højde, så fordobles energien. Det samme gør sig gældende hvis massen blev fordoblet. I modsætning til f.eks. kinetisk energi hvor hastigheden er i anden potens, der stiger energien voldsomt hurtigt. Det er ikke tilfældet med potentiel energi.

 

 

Formler 

 Artiklen er skrevet af
Relaterede artikler: Fysik, Energi (fysik) - den totale energi i et system


Opdaget en fejl?

Har du spørgsmål?

Rettet opgave?